FORGOT YOUR DETAILS?

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 2012 yılında yürürlüğe girdi. Ezel Turizm taşımacılık sektöründe öncü ve lider firma olmasına yakışır bir şekilde; yasanın yürürlüğe girmesi itibariyle kendi bünyesine tüm uygulamaları entegre etti. 2012 yılından bu yana Ezel Turizm İş Güvenliği mevzuatını kendi bünyesinde; hizmet verdiği tüm alanlarda, tüm personeline karşı olmak üzere yükümlülüklerini  eksiksiz uygulamaktadır.

Ezel Ulaşım Hizmetleri A.Ş. hizmet verdiği projelerde, kanun ve ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri gereksinimlerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’ nın temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık, güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,

Çalışanların, tedarikçi ve taşeronların iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları’ nı etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

YUKARI