FORGOT YOUR DETAILS?

Ekip

EĞİTİM – GELİŞİM

EZEL TURİZM olarak  ;  güçlü ve nitelikli insan gücümüzü  daha da güçlendirmek ve  hizmetlerimiz  ile sektöre sunduğumuz  katma değeri arttırmak amacıyla , çalışanlarımızın alanında uzman ve en iyi olmaları için gelişim ve eğitimlerine destek veriyor ve bu alanda yatırımlar yapıyoruz .

Çalışanlarımızın  hizmet verdiğimiz  sektörde  yaptıkları işte en iyi olmaları için Başarılı ve etkin eğitim programları  sunmaktayız..

Yapılan Performans Değerlendirmeleri ve güçlü kariyer planlama süreçlerimiz işe  çalışanlarımızın başarılı olabilecekleri doğru departmanlara yönlendirilmeleri sağlayarak , daha üretken ve daha dinamik departmanlar oluşturuyoruz .

Çalışanlarımıza  verilen etkinlik ve üretimlerini arttırıcı Mesleki Eğitimlerin yanı sıra , sosyal sorumluluk ve çevre bilincini  arttırıcı eğitimler ile birlikte ; yaptıkları işin ayrılmaz bir parçası olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile  de onların her alanda nitelikli bireyler olmalarına katkıda bulunuyoruz.


KURUMSAL 

Kalite, İSG & Çevre Politikamız

EZEL TURİZM Türkiye’de kendi sektöründe ilkelerinin yerleşmesinde ve uygulamasında her daim öncü olmuştur.

Uzun yıllar boyunca oluşturduğumuz kurumsal ilişkiler ve müşterilerimizin memnuniyetleri firmamızın iş yapma ve tercih edilme nedenlerinin başında gelmektedir.

Müşterilerimize en iyi hizmeti söz verdiğimiz şekilde yerine getirmemiz, firmamızın geçmişten gelen ilkesi olduğu gibi gelecekte var olabilme nedenlerimizden de birisi olacaktır.

Sektöründe firmamızın öncü kimliği ile varlığını sürdürebilmesi için, rekabeti uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

Firmamız Kalite, İSG & Çevre Politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır;


EĞİTİM KONUSUNDA SEKTÖRDE ÖNCÜ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İLE  ÇALIŞMAKTAYIZ .

 • Tam müşteri memnuniyeti
 • Ticarette güven
 • Taşıma ve temizlikte hizmet kalitesi ve güvenilirliği
 • Güvenli ve konforlu taşımacılık hizmeti sunumu
 • Personelin sürekli eğitimi
 • Sürekli iyileşme
 • Kirliliğin önlenmesi
 • Sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirme
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetme
 • Sunduğumuz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli her türlü önlemi almak
 • Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız, mal ve hizmet veren tüm tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek. Uygulamalarımızla rakiplerimize, paydaşlarımıza, topluma ve diğer işletmelere örnek olarak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak
 • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalmasını; hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yaparak kirliliğin önlenmesini sağlamak, çevresel boyutları belirleyerek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek
 • İşlerimizi yaparken çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak
YUKARI